Spring naar content

Privacy Statement

Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg is verplicht uw privacy te bewaken en zorg te dragen voor de naleving van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit document stellen wij op de hoogte van ons privacybeleid en wijzen wij u op uw rechten.