Spring naar content

Werkwijze

De uitvaartwensen van nabestaanden staan bij Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg centraal. Een uitvaart biedt u immers de gelegenheid om voor de allerlaatste keer respectvol, persoonlijk en liefdevol afscheid te nemen van uw dierbare. Wij zijn werkzaam in de gehele regio Rijnmond en hebben alles in eigen beheer, waardoor we u altijd van dienst kunnen zijn.

Onze flexibele organisatie is sterk in uitvaarten met een persoonlijk tintje die tegemoet komen aan uw wensen. Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg houdt rekening met afkomst, achtergrond, geloofsovertuiging en het beschikbare budget. Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg, volledig op maat.

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg waardoor u erop kunt rekenen dat onze dienstverlening voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die door het Keurmerk gesteld worden. Periodiek worden wij door een onafhankelijke instelling getoetst of wij voldoen aan de zes zekerheden van het Keurmerk. Deze zekerheden zijn de volgende:

Heldere afspraken over uitvoering – De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting – De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart – De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Bekwaam personeel – Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten.

Doelmatige klachtenafhandeling – De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek – De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg is tevens aangesloten bij de Bran

chevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen. BGNU is de grootste ledenorganisatie van uitvaartondernemingen in Nederland.

Voor het lidmaatschap gelden strenge kwaliteitscriteria. Aangesloten ondernemingen moeten onder meer in het bezit zijn van het Keurmerk Uitvaartzorg. Het keurmerk geldt als een garantie voor deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie. Als professionele organisatie vinden wij het vanzelfsprekend dat wij u deze zekerheid geven.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier hieronder. Wij hebben het streven om altijd binnen 24 uur contact met u op te nemen.

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Optioneel
Optioneel