Spring naar content

Religieuze uitvaarten

Elke geloofsovertuiging kent zijn eigen gebruiken en rituelen rondom het overlijden en in de dagen daarna. Meenhuis & van der Kraan uitvaartzorg heeft ervaring met vele religieuze uitvaarten.

Katholieke, protestantse, hindoeïstische of andere religies: wij zijn er vrijwel altijd mee vertrouwd en hebben aan een half woord genoeg om voor u een uitvaart te verzorgen die precies aansluit op uw geloofsovertuiging

Meenhuis & van der Kraan uitvaartzorg is lid van het Keurmerk Uitvaartzorg en werkt met de volgende kwaliteitsnormen;

  • Heldere afspraken over uitvoering.
  • Transparante kostenbegroting.
  • Goede organisatie van de uitvaart.
  • Bekwaam personeel.
  • Doelmatige klachtenafhandeling.
  • Klanttevredenheidsonderzoek.

 

Dit Keurmerk wordt toegekend door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU).

Neem contact met ons op