Spring naar content

Uitvaartverzekeringen

Een uitvaartverzekering vergoedt de kosten die komen kijken bij een uitvaart, bijvoorbeeld de kosten voor de kist, het rouwdrukwerk en het rouwvervoer. De kosten voor een uitvaart zijn gemiddeld  € 7.500,-. Veel mensen nemen een uitvaartverzekering om deze kosten te dekken en dus de zorgen uit handen te nemen voor de nabestaanden.

Verschillende scenario’s

Mijn dierbare is overleden en heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Wat nu?

Wanneer een dierbare overlijdt dient er veel geregeld te worden. Eén van de eerste stappen is het regelen van praktische zaken. Hieronder valt ook het informeren bij de verzekeringsmaatschappij, indien uw dierbare een verzekering heeft afgesloten. De uitvaartbegeleider van Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg kan dit voor u doen. Bij Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg kunt u terecht ongeacht bij welke verzekeraar uw dierbare aangesloten is.

U heeft een kapitaal uitvaartverzekering afgesloten, maar u weet niet of het bedrag waarvoor u verzekerd bent voldoende is voor uw uitvaart.

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders met een uitvaartverzekering niet voldoende verzekerd is om alle kosten van de uitvaart te dekken. Dit komt omdat de gemiddelde uitvaartkosten op € 6.000 worden geschat terwijl de werkelijke kosten gemiddeld op € 7.500 liggen.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat:

  • 20% van de verzekerden een bedrag van € 5.000 ter beschikking heeft
  • 25% een bedrag tussen € 5.000 en € 7.500 uitgekeerd krijgt
  • 35% zelfs helemaal geen idee heeft voor welk gedrag ze verzekerd zijn
  • 30% van de Nederlanders geen uitvaartverzekering hebben

 De medewerkers van Meenhuis & van der Kraan kunnen meekijken om te zien of u voldoende verzekerd bent om een goed verzorgde uitvaart te krijgen. Wij kunnen ook alvast uw uitvaartwensen bespreken en een offerte aanbieden, zodat u een indicatie heeft wat de kosten van uw uitvaart ongeveer zullen zijn.

U bent verzekerd. Wat betekent dit voor uw nabestaanden?

Wat dit betekent voor uw nabestaanden is afhankelijk van de soort uitvaartverzekering die u heeft afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij. De meest voorkomende uitvaartverzekeringen zijn de natura- en de kapitaal uitvaartverzekering. Hieronder leest u hier meer over.

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn verschillende vormen uitvaartverzekeringen. De ene verzekering biedt dekking in natura waarbij er meerdere diensten worden verleend zodra de verzekerde komt te overlijden terwijl de ander een som geld uitkeert aan de nabestaanden na het overlijden van de verzekerde. Hieronder worden de natura- en kapitaal uitvaartverzekering toegelicht.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering wordt de dekking uitgekeerd in diensten en goederen die bij de uitvaart horen. De dekking bevat vaak de meest belangrijke onderdelen van een uitvaart, ook wel basispakket genoemd. Maar ook uitgebreide opties kunnen verzekerd worden. Vooraf kan er afgesproken worden welke diensten rondom de uitvaart gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij. Een groot voordeel van een naturaverzekering is dat u ervan verzekerd bent dat u precies krijgt wat u heeft besproken, onafhankelijk van de inflatie.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden een bepaald bedrag uitgekeerd waarmee de uitvaart kan worden betaald. Dit bedrag komt vrij na het overlijden. De nabestaanden mogen zelf bepalen waar het verzekerde bedrag aan wordt bestaand. Het bedrag kan bijvoorbeeld ook naar een goed doel gaan.

Bij deze vorm van verzekeren hebben nabestaanden meer vrijheid om keuze te maken, maar tegelijkertijd ook meer keuzes die gemaakt moeten worden. Daarnaast is het lastig te voorspellen is wat de exacte kosten voor een uitvaart zullen zijn.

Wilt u de meeste zaken rondom de uitvaart vastleggen, maar ook keuzevrijheid overlaten aan de nabestaanden? Ga het gesprek aan met een uitvaartbegeleider van Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg. Wij kunnen u vrijblijvend adviseren en uw uitvaartwensen met u bespreken.

Neem gerust contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken. Bel ons op 010 – 4132582 of mail naar info@meenhuisvdkraan.nl.