Spring naar content

Meenhuis en van der Kraan kiest voor duurzaam en sluit zich aan bij GreenLeave

Steeds meer mensen willen een duurzame uitvaart

Rotterdam, 26 juni 2024- De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend, maar een doorzettende ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt onder meer uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is een samenwerkingsverband in de uitvaartsector dat duurzaamheid vanzelfsprekend en toegankelijk maakt. Na Monuta als landelijke organisatie en PC Uitvaart, actief in regio Noord-Holland sluit ook Meenhuis & van der Kraan, actief in de regio Rotterdam, zich aan bij GreenLeave. Ongetwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen.

Het gaat om mensen

We zien in de samenleving steeds meer een bewustwording als het gaat om hoe we met de planeet en onze omgeving omgaan. Hoe laten we de aarde achter voor de volgende generaties. Daarbij hoort ook hoe je de aarde letterlijk achter je laat wanneer je overlijdt.

Jean-Rene Meenhuis van Meenhuis en Van der Kraan: “Graag dragen wij, Meenhuis en Van der Kraan, hier ons steentje aan bij. Wij typeren onszelf als een nuchtere organisatie, waarbij de belangen van de overledenen en nabestaanden altijd vooraan staan. Met het groeiende bewustzijn van onze klanten, en ons eigen besef dat we stappen kunnen zetten in duurzaamheid, hebben we besloten deelnemer te worden van de GreenLeave Community.

Omdat duurzaamheid een breed begrip is en het soms lastig is te bepalen wat nu echt duurzaam is, helpt GreenLeave ons zaken concreet te maken en een realistische aanpak te kunnen volgen.”

GreenLeave, en de aangesloten organisaties, bieden veel kennis, bijvoorbeeld over de mate van duurzaamheid van verschillende uitvaartproducten. Jean-Rene Meenhuis: ‘’Zo kijken we kritisch naar ons aanbod en gaan we per artikel na welke duurzame opties we al aanbieden en welke artikelen we gaan toevoegen aan ons aanbod. Daarnaast kijken wij ook naar de werkwijze van onze leveranciers; op welke manier zijn zij bezig met het onderwerp duurzaamheid en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?’’

Op die manier inspireer je elkaar en leer je van elkaar

GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Jean-Rene Meenhuis: ‘’Op die manier inspireer je elkaar en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering en hoe we hierin onze werknemers meenemen. Dat maakt dat collega’s er ook enthousiast over zijn, we zien het echt als een bewustwording van onze manier van werken.”

Zeven kernprincipes

Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave, is blij met de toetreding van Meenhuis en van der Kraan. “Door de aansluiting van Meenhuis en van der Kraan is het belang van de duurzame uitvaart ook in de regio Rotterdam beter vertegenwoordigd’’.

De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de zeven kernprincipes voor duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden bij het verzorgen van de uitvaarten. Daarnaast zijn goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven duurzame voorwaarden. Als vanzelfsprekend vallen daar ook duurzaam inkopen en eerlijk, transparant en klantgericht werken onder. Medewerkers hebben kennis over duurzaamheid en over dit alles wordt op eerlijke wijze gecommuniceerd.

Over GreenLeave

GreenLeave is een samenwerkingsverband van uitvaartorganisaties die duurzaamheid vanzelfsprekend en toegankelijk willen maken in de uitvaartbranche. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden: Evert de Niet (voorzitter), Roel Stapper (penningmeester), Eveline de Koning (marketing en communicatie), Karlijn Oldenkotte (A.S.R.).

GreenLeave